สินค้าในรถเข็น
 0 ชิ้น
  สินค้าราคาพิเศษ

  ค้นหา

  ติดต่อเรา

  สมัครสมาชิก

  เข้าระบบ

หน้าแรก
ข้อมูลสมาชิก
สินค้าใหม่
สินค้าในรถเข็น
ชำระเงิน
        หมวดสินค้า :
2x2x23x3x34x4x45x5x56x6x67x7x7BookKeychainMagicStickerPartsAccessoriesOthersOther

        ผู้ผลิต :
 
วิธีการสั่งสินค้า
ขั้นตอนการสั่งสินค้ามีดังนี้...
- สมัครสมาชิก/เข้าระบบ
- เลือกซื้อสินค้า
- ทำรายการชำระเงิน
- โอนเงิน
- แจ้งการโอนเงิน
- รอรับสินค้า

------------------------------
สมัครสมาชิก/เข้าระบบ
ก่อนการทำรายการสั่งซื้อครั้งแรกทุกท่านต้องทำการสมัครสมาชิก โดยต้องทำการกรอกรายละเอียดตามที่ระบบต้องการลงไป
**กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า

ส่วนผู้ที่สมัครสมาชิกแล้วให้ทำการ log in เพื่อเข้าระบบ ก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง

เลือกซื้อสินค้า
เลือกสินค้าที่ต้องการใส่รถเข็นจนครบตามจำนวนที่ต้องการ

ทำรายการชำระเงิน
ทำรายการชำระเงินโดยกดปุ่มชำระเงิน หรือ CHECKOUT เพื่อบันทึกรายละเอียดสินค้าและชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง โดยทำตามขั้นตอนที่ระบบแจ้งมาไปเรื่อย ๆ จนสิ้นสุดทุกขั้นตอนการชำระเงิน

โอนเงิน
ทำการโอนเงินตามรายละเอียดที่ระบบได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน
*เทคนิคการโอนเงินเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบคือโอนเป็นเศษสตางค์ เช่นโอนเศษสตางค์ที่ลงท้ายด้วยหมายเลขการสั่งซื้อหรือให้ตรงกับสองตัวท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ซึ่งจะเป็นผลทำให้เตรียมของจัดส่งได้เร็วขึ้น
กรุณาทำการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าภายใน 3 วันนับจากวันทำรายการ หากพ้นกำหนดทางเราจะทำการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นออกจากระบบ

แจ้งการโอนเงิน
หลังจากโอนเงินแล้ว ต้องทำการแจ้งการโอนเงินทุกครั้ง เพื่อที่ทางเราจะทำการจัดส่งสินค้าไป หากท่านใดโอนเงินโดยไม่แจ้งการโอนเงินกลับมา ทางเราจะไม่ทำการจัดส่งสินค้าไปจนกว่าจะได้รับการแจ้งกลับมาแล้วเท่านั้น

รอรับสินค้า
ท่านที่แจ้งการโอนเงินแล้วให้รอรับสินค้า ซึ่งสินค้าจะถึงมือท่านภายใน 1-2 วันทำการนับจากวันส่ง ซึ่งทางเราจะจัดส่งไปทางไปรษณีย์ EMS หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้แจ้งการโอนเงินกลับมาแล้ว ให้ติดต่อกลับมาเพื่อทางเราจะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป


ไปต่อ